Έχοντας συνεργάτες και αποτυπωμένη μια ευρεία τράπεζα γης σε διάφορα μέρη της Πελοποννήσου (Αρκαδία, Λακωνία, Μεσσηνία, Αργολίδα) έχουμε τη δυνατότητα να βοηθήσουμε στον εντοπισμό και την απόκτηση του κατάλληλου γεωτεμαχίου- οικοπέδου για την ανέγερση του κτηρίου που ανταποκρίνεται στις οικιστικές, ή επενδυτικές σας ανάγκες.

Η ΑΛΚΥΩΝ :

– Έχει κατασκευάσει Φ/Β σταθμούς συνολικής ισχύος 4,8MW, εκ των οποίων τα 2,5MW είναι Φ/Β σταθμοί επαγγελματιών αγροτών.

– Είναι επίσημος διανομέας των Φ/Β πλαισίων Amerisolar, της αμερικανικής εταιρείας Worldwide Energy and Manufacturing USA Co., Ltd. και εξουσιοδοτημένος συντηρητής των αντιστροφέων (inverters) της γερμανικής εταιρείας Refusol

– Εχει αδειοδοτήσει Αιολικά Πάρκα συνολκής ισχύος 78MW

Μελέτη έργων ΑΠΕ

Η ΑΛΚΥΩΝ μεταξής άλλων, αναλαμβάνει :

 • Τον Μηχανολογικό σχεδιασμό και το Engineering του έργου
 • Ολόκληρο τον τεχνικό σχεδιασμό του έργου
 • Τοπογραφικό σχεδιασμό σκιάσεων
 • Πιστοποιημένες μετρήσεις Αιολικού Δυναμικού
 • Σχέδια σκιάσεων
 • Κατασκευαστικά σχέδια
 • Σχεδιαστική τοποθέτηση στηριγμάτων
 • Υπολογισμό απωλειών
 • Ηλεκτρολογικό σχεδιασμό καλωδιώσεων
 • Διαχείριση έργου
 • Αναλυτικό χρονοδιάγραμμα κατασκευής σε συνεννόηση με τον φορέα του έργου
 • Κατασκευή του έργου
 • Θέση σε λειτουργία του έργου

Κατασκεύη έργων ΑΠΕ

Η ΑΛΚΥΩΝ στον τομέα της κατασκευής εγγυάται και διασφαλίζει στους πελάτες της τα παρακάτω:

 • Βελτιστοποίηση της εγκατάστασης.
 • Εγγυημένη κατασκευή για απρόσκοπτη εικοσιπενταετή τουλάχιστον λειτουργία.
 • Κατασκευαστική εμπειρία της ΑΛΚΥΩΝ και των στελεχών της.

Για τη βελτιστοποίηση της ποιότητας των εργασιών της, η ΑΛΚΥΩΝ έχει αναπτύξει συνεργασία με επώνυμους οίκους της Ελλάδας και του εξωτερικού.

Συντήρηση έργων ΑΠΕ

Η Εταιρεία αναλαμβάνει να εκτελέσει τις εργασίες λειτουργίας της φωτοβολταϊκής εγκατάστασης και γενικότερα όλες εκείνες τις εργασίες που αφορούν στην απρόσκοπτη λειτουργία της εγκατάστασης με την ιδανικότερη απόδοση.

Η Εταιρεία αναλαμβάνει τη συντήρηση των επί μέρους εξαρτημάτων της φωτοβολταϊκής εγκατάστασης σε τακτικά χρονικά διαστήματα ή όποτε υπάρχει βλάβη σε εξαρτήματα της εγκατάστασης. Οι εργασίες εκτελούνται πάντοτε σύμφωνα με την τελευταία τεχνολογία, και σύμφωνα με το Εγχειρίδιο Συντήρησης του προμηθευτή, ειδικότερα:

 • Έλεγχος ώστε να διασφαλίζεται η λειτουργία της φωτοβολταϊκής εγκατάστασης, των μονάδων κίνησης (trackers), εφ’ όσον υπάρχουν, των αντιστροφέων (inverters) και των Μ/Σ σύμφωνα με τις προδιαγραφές που ισχύουν στην εγκατάσταση.
 • Έλεγχος και διόρθωση των συνδέσεων και της σταθερότητας.
 • Έλεγχος και αντικατάσταση των εξαρτημάτων λειτουργίας για φθορά και βλάβη.
 • Έλεγχος των εξαρτημάτων προστασίας της εγκατάστασης.
 • Έλεγχος των εξαρτημάτων ηλεκτρικής προστασίας.
 • Έλεγχος της κατάστασης των φωτοβολταϊκών μονάδων – έλεγχος της κατάστασής τους σε σχέση με το αρχικό έργο και επαλήθευση της κατάστασης των συνδέσεων.
 • Έλεγχος της κατάστασης των υποστηρικτικών κατασκευών και των βάσεων.
 • Έλεγχος της μηχανικής κατάστασης των καλωδίων και των τερματικών, ιμάντων, συνδέσεων, σύσφιξη, καθαρισμός (περιλαμβανομένων των καλωδίων γείωσης και σύσφιξης των τερματικών), εξαιρουμένων των γραμμών της εξωτερικής τροφοδοσίας/ υποστηρικτικής κατασκευής – εάν υπάρχει.
 • Έλεγχος της κατάστασης του ηλεκτρονικού εξοπλισμού – λειτουργία των μεταλλακτών και των μηχανισμών ελέγχου, συναγερμού κλπ.
 • Έλεγχος του μετασχηματιστή, (εφ’ όσον υπάρχει) των κέντρων προστασίας και διανομής (μετασχηματιστών, κελιών, ανεμιστήρων/ εξαγωγέων κλπ.).
 • Συντήρηση των συστημάτων επιτήρησης / ελέγχου, επικοινωνιών και προστασίας.
 • Σύνταξη τεχνικής αναφοράς μηνιαίως και δύο φορές ετησίως μετά τον εξαμηνιαίο έλεγχο, η οποία αντικατοπτρίζει την κατάσταση της εγκατάστασης, καθώς και κάθε συμβάν που μπορεί να παρουσιαστεί.
 • Καταγραφή των εργασιών συντήρησης που έλαβαν χώρα σε μητρώο συντήρησης.

Επίβλεψη της Φωτοβολταϊκής Εγκατάστασης

Η Εταιρεία παρέχει 24ωρη επίβλεψη της φωτοβολταϊκής εγκατάστασης για όλη τη διάρκεια του έτους, με χρήση συστήματος απομακρυσμένου ελέγχου.

Το σύστημα ελέγχου και παρακολούθησης δέχεται και καταγράφει απομακρυσμένα και σε πραγματικό χρόνο τις παραμέτρους ελέγχου της εγκατάστασης, ειδικά εκείνες που σχετίζονται με τον υπολογισμό της διαθεσιμότητας.

Θερμογραφικός Έλεγχος


Ο αναγκαίος έλεγχος για τον έγκαιρο εντοπισμό βλαβών, που θα μας επιτρέψει να αποφύγουμε απώλεια εσόδων και να επιμηκύνουμε την ζωή της επένδυσής μας. 

Με την θερμοκάμερα ελέγχουμε οτιδήποτε εκπέμπει θερμότητα, δηλαδή ο έλεγχος δεν περιορίζεται μόνο στα Φ/Β πλαίσια ή και στις κυψέλες αυτών.

Ελέγχονται οι ηλεκτρολογικοί πίνακες AC/DC, οι ακροδέκτες και οι συνδέσεις των καλωδίων στους ηλεκτρολογικούς πίνακες, τα MC4 στα Φ/Β πλαίσια, οι μετασχηματιστές ΧΤ/ΜΤ και τα συστήματα ασφαλείας. 

 Όλοι οι έλεγχοι γίνονται βάσει του διεθνούς προτύπου I.E.C.

Επισκευές & Ανακατασκευές μετατροπέων (Inverters) Refusol

Ελέγχεται η καλή λειτουργία, το σύστημα μετάδοσης δεδομένων και η ασφάλεια του μηχανήματος έναντι πιθανών δυσλειτουργιών του δικτύου του ΔΕΔΔΗΕ

Αν κατά τον έλεγχο διαπιστωθεί τυχόν βλάβη του, η οποία επισκευάζεται, ξηλώνουμε τον inverter και τοποθετούμε έναν προσωρινό για να μην έχετε απώλεια εισοδήματος , μέχρι να επισκευαστεί ο αρχικός).

Σε διαφορετική περίπτωση σας προμηθεύουμε είτε νέο inverter, είτε ανακατασκευασμένο με 1 έτος εγγύηση καλής λειτουργίας

Ενεργειακός Συμψηφισμός (Net Metering)

Τι σας προσφέρει η ΑΛΚΥΩΝ

 • Πλήρη Ενεργειακή Ανάλυση και εξαγωγή του Ενεργειακού Προφίλ της επιχείρησης, ή της κατοικίας σας
 • Μελέτη εγκατάστασης του Φωτοβολταϊκού ή Αιολικού συστήματος
 • Στατικότητα
 • Στήριξη Φωτοβολταϊκού Συστήματος
 • Σκιάσεις από εμπόδια
 • Ηλεκτρολογική μελέτη
 • Σύνταξη φακέλου αδειοδότησης της εγκατάστασης
 • Άρτια εγκατάσταση του Φωτοβολταϊκού ή Αιολικού συστήματος
 • Εξαμηνιαία ή ετήσια συντήρηση εφόσον συμφωνηθεί σε συνδυασμό με την καθημερινή παρακολούθηση καλής λειτουργίας της μονάδας.

Με τα πιο σύγχρονα προγράμματα και εργαλεία, και προτείνοντας την καλύτερη τεχνοοικονομικά λύση χρησιμοποιώντας τον πιο εγγυημένο εξοπλισμό, σας προσφέρουμε αξιόπιστη εφαρμογή του Φωτοβολταϊκού ή Αιολικού Συστήματος σας προσαρμοσμένο στο ενεργειακό προφίλ της επιχείρησης ή της κατοικίας σας.

Επενδύοντας στον ενεργειακό συμψηφισμό, εξασφαλίζετε:

 • Δραστική μείωση ή μηδενισμό του κόστους Ηλεκτρικής Ενέργειας
 • Δεν εξαρτάστε από εγγυημένη τιμή ( feed in Tariff ) μιας και πραγματοποιείται Ενεργειακός Συμψηφισμός
 • Δεν είστε εκτεθειμένος σε μελλοντικές αυξήσεις των τιμολογίων Ηλεκτρικής Ενέργειας
 • Βελτίωση του ενεργειακού αποτυπώματος του κτιρίου & αναβάθμιση της ενεργειακής του κλάσης
 • Προστασία του περιβάλλοντος

Τα σημαντικότερα σημεία είναι τα εξής:

 • Ενεργειακός Συμψηφισμός της παραγόμενης και της καταναλισκόμενης ενέργειας με αποτέλεσμα μηδενικό κόστος για ηλεκτρική ενέργεια.
 • Απλή διαδικασία Αδειοδότησης

Ενεργειακές κοινότητες

Τι σας προσφέρει η ΑΛΚΥΩΝ;

Η ΑΛΚΥΩΝ ΕΕ λειτουργεί ως Σύμβουλος των ενδιαφερομένων. Αναλύει τις δυνατότητες αξιοποίησης του υφισταμένου θεσμικού πλαισίου, παρουσιάζει τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία, (Εθνικές, ή Ευρωπαϊκές επιδοτήσεις και προγράμματα τραπεζικού δανεισμού), εκπονεί το απαιτούμενο Business Plan και φυσικά παρουσιάζει τις δυνατότητες αξιοποίησης των διαφόρων τεχνολογιών. (Αιολική ενέργεια, Φωτοβολταϊκά κλπ)

Σε δεύτερη φάση αναλαμβάνει όλες τις απαιτούμενες διαδικασίες αδειοδότησης και χρηματοδότησης. 

Εκπονεί τις τεχνικές μελέτες.
Κατασκευάζει το έργο.
Αναλαμβάνει και εγγυάται την συντήρηση και καλή λειτουργία του.