Συμβουλευτική για τις δυνατότητες χρηματοδότησης από Ευρωπαϊκά και Εθνικά προγράμματα

  • Παρακολούθηση των προκηρύξεων Ευρωπαϊκών και Εθνικών προγραμμάτων
  • Ελεγχος για το ποιο απ’ αυτά ανταποκρίνεται στις ανάγκες του πελάτη
  • Προέλεγχος για τις δυνατότητες ένταξης του πελάτη σε κάποιο απ’ αυτά
  • Σύνταξη των απαιτούμενων φακέλων ένταξης σε αυτά.
  • Παρακολούθηση της υλοποίησής τους (ΕΣΠΑ, Αναπτυξιακός Νόμος, Leader κλπ

Συμβουλευτική για τις δυνατότητες δανειοδότησης από τράπεζες

  • Εκπόνηση των απαιτούμενων μελετών. (Business Plan)
  • Παρακολούθηση των προγραμμάτων δανειοδότησης που τρέχουν στην παρούσα φάση

Τεχνική Βοήθεια σε Νομικές Υποθέσεις

  • Τοπογραφικά
  • Κτηματολόγιο
  • Δασικά κτλ

Εκπόνηση των απαιτούμενων μελετών