Η ΑΛΚΥΩΝ ΕΕ αναλαμβάνει την Μελέτη – Κατασκευή – Συντήρηση οποιουδήποτε τεχνικού έργου. Ητοι:

 • Την εύρεση της βέλτιστης λύσης για τον πελάτη, είτε πρόκειται για κατοικία, είτε για επαγγελματική επένδυση.
 • Την αδειοδότηση
 • Την εκπόνηση των απαιτούμενων μελετών
 • Την υποστήριξη για την χρηματοδότηση. (Τράπεζες, Ευρωπαϊκά & Εθνικά προγράμματα)
 • Την κατασκευή
 • Την συντήρηση

Μελέτη, Αδειοδότηση, Επίβλεψη & Κατασκευή Κτιρίων

Η Αλκυών ΕΕ αναλαμβάνει την μελέτη-αδειοδότηση-επίβλεψη και κατασκευή κτιρίων οποιασδήποτε χρήσης και μεγέθους.

 • Κατοικίες
 • Επιχειρήσεις
 • Συμβατικές κατασκευές
 • Σύμμικτες κατασκευές

Μελέτη, Αδειοδότηση, Επίβλεψη & Κατασκευή Τεχνικών Έργων

Η Αλκυών ΕΕ αναλαμβάνει την μελέτη-αδειοδότηση-επίβλεψη και κατασκευή Τεχνικών Έργων οποιασδήποτε χρήσης και μεγέθους.

 • Θερμοκήπια
 • Αρδεύσεις

Εξοικονόμηση Ενέργειας

 • Αντλίες θερμότητας
 • Θερμοπροσόψεις
 • Φωτισμός εξοικονόμησης ενέργειας

Μελέτη/Τοποθέτηση Συστημάτων Ασφαλείας και δικτύων

 • Για κατοικίες
  Για επιχειρήσεις