Φωτοβολταϊκό σύστημα 20KWp στο Κουρτάκι Αργολίδας

Ολοκληρώσαμε φωτοβολταϊκό σύστημα 20KWp με τη μέθοδο του Net Metering σε δώμα τυροκομείου στο Κουρτάκι Αργολίδας.

Κατάσταση : Ολοκληρωμένο

Τοποθεσία : Κουρτάκι Αργολίδας 20KWp

12002760_1229837780375304_2032312833479721703_n

Gallery