Τι είναι το Net-metering ή Αυτοπαραγωγή;

NETMETERING

Αυτοπαραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος με ενεργειακό συμψηφισμό (Net Metering) ονομάζεται η μέθοδος συμψηφισμού της παραγόμενης ενέργειας από φωτοβολταϊκά ή άλλες ΑΠΕ με την ενέργεια που καταναλώνει ο αυτοπαραγωγός. Παραμένοντας συνδεδεμένος στο δίκτυο ο αυτοπαραγωγός έχει τη δυνατότητα να αποθηκεύει εικονικά την παραγόμενη ενέργεια στο δίκτυο και από εκεί να καταναλώνει. Οι τιμές παραγωγής και κατανάλωσης συμψηφίζονται και έτσι ο αυτοπαραγωγός δεν πληρώνει στον πάροχό του την αξία του ρεύματος που έχει καταναλώσει.

Οι φωτοβολταϊκοί αυτοί σταθμοί μπορούν να εγκαθίστανται επί κτιρίων ή επί εδάφους, ή επί άλλων κατασκευών, περιλαμβανομένων και αυτών του πρωτογενούς τομέα (αγροτικές αποθήκες, κτηνοτροφικές μονάδες, κλπ) σύμφωνα με την κείμενη πολεοδομική νομοθεσία. Οι σταθμοί εγκαθίστανται στον ίδιο χώρο με τις εγκαταστάσεις κατανάλωσης που τροφοδοτούν ή σε όμορο αυτού χώρο. Ειδικά στην περίπτωση ΦΒ σταθμού που εγκαθίσταται επί εδάφους επιτρέπεται η τοποθέτηση συστημάτων ηλιακής ιχνηλάτησης (tracker).

Τα πλεονεκτήματα της αυτοπαραγωγής είναι πολλά. Ο παραγωγός έχει τη δυνατότητα να κάνει απόσβεση σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα, προστατεύει ενεργά το περιβάλλον και παύει να πληρώνει την κατανάλωση που έχει σε ηλεκτρικό ρεύμα για τουλάχιστον 25 χρόνια. Από το Μάιο του 2015 έχουν εγκατασταθεί εκατοντάδες φωτοβολταϊκά συστήματα με ενεργειακό συμψηφισμό net metering. Με τη βοήθεια της ΑΛΚΥΩΝ και την πολυετή πείρα της στην εγκατάσταση Φ/Β πάρκων μπορείτε να βρείτε την καλύτερη δυνατή λύση για τον δικό σας χώρο.

Παράλληλα σε όλα τα προγράμματα ΕΣΠΑ, ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ, LEADER κλπ επιδοτούνται επενδύσεις σε ΑΠΕ στα πλαίσια της Εξοικονόμησης ενέργειας, με ποσοστά από 50~85%. (Ανάλογα το πρόγραμμα και τον φορέα του έργου)

Πώς λειτουργεί

Το ρολόι αυτό μετρά το ηλεκτρικό ρεύμα που παράγεται από το σύστημα αυτοπαραγωγής (φωτοβολταϊκό ή ανεμογεννήτρια ). Η ενέργεια που παράγει το σύστημά σας κατά τη διάρκεια ενός κύκλου καταμέτρησης, συμψηφίζεται με την ενέργεια που καταναλώσατε κατά τη διάρκεια της ίδιας χρονικής περιόδου. Με αυτό τον τρόπο, πληρώνετε μόνο για την καθαρή ποσότητα ρεύματος που καταναλώσατε.

Τι πληρώνετε

Αν παράγετε λιγότερη ενέργεια από αυτή που χρειάζεστε, πληρώνετε τη διαφορά. Αν παράγετε περισσότερη ενέργεια από αυτή που χρειάζεστε, δεν πληρώνετε για το ηλεκτρικό ρεύμα που καταναλώσατε. Σε περίπτωση που υπάρχει περίσσεια ενέργειας, απορροφάται από το ηλεκτρικό δίκτυο χωρίς να αμοίβεστε. Η ΧΡΕΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, οι ΛΟΙΠΕΣ ΧΡΕΩΣΕΙΣ και ο Ε.Φ.Κ. ενδέχεται και να μηδενιστούν. Με βάση την απορροφώμενη ενέργεια οι ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ και ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ, καθώς και το ΕΤΜΕΑΡ μπορεί να παρουσιάσουν σημαντική μείωση. Επίσης, σημαντική μείωση μπορεί να παρουσιάσει και ο Φ.Π.Α. αναλογικά με το λογαριασμό. Καμία μείωση δεν μπορεί να υπάρχει όσον αφορά τα ΠΑΓΙΑ, τα ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ, την Ε.Ρ.Τ. και τις Υ.Κ.Ω.

Τα παραπάνω έχουν ως αποτέλεσμα τη σημαντική μείωση του λογαριασμού ρεύματος, με τη μείωση αυτή να αυξάνεται όσο αυξάνεται η παραγόμενη ενέργεια που καταναλώνεται άμεσα στην εγκατάσταση δηλαδή όσο αυξάνεται ο ταυτοχρονισμός Για αυτό το σύστημα αυτοπαραγωγής, πέρα από τη σωστή και άρτια τεχνικά εγκατάσταση, πρέπει να έχει και σωστή μελέτη και σχεδίαση. Ένα καλά σχεδιασμένο σύστημα, παράγει ακριβώς όση ενέργεια χρειάζεστε, αυξάνοντας έτσι το οικονομικό όφελος της εγκατάστασης.

Ποιός έχει δικαίωμα εγκατάστασης;

Δικαίωμα εγκατάστασης έχουν τα φυσικά και νομικά πρόσωπα τα οποία έχουν την κυριότητα ή τη νόμιμη χρήση του χώρου εγκατάστασης (π.χ. με μίσθωση ή δωρεάν παραχώρηση). Οι μισθωτές απαιτείται να έχουν διασφαλίσει την έγγραφη συναίνεση του ιδιοκτήτη του χώρου.

Σε κοινόχρηστο ή κοινόκτητο χώρο κτιρίου, επιτρέπεται η εγκατάσταση ενός ή περισσοτέρων φωτοβολταϊκών συστημάτων. Δικαίωμα εγκατάστασης έχουν οι κύριοι οριζόντιων ιδιοκτησιών ή οι έχοντες τη νόμιμη χρήση αυτών μετά από παραχώρηση της χρήσης του κοινόχρηστου ή κοινόκτητου χώρου ή μέρους αυτού από τους λοιπούς συνιδιοκτήτες η οποία αποδεικνύεται με πρακτικό απόφασης της γενικής συνέλευσης ή με άλλη έγγραφη συμφωνία.

Σύμφωνα με την υφιστάμενη νομοθεσία τα φωτοβολταϊκά συστήματα μπορούν να εγκατασταθούν στο έδαφος, σε κτίριο (ταράτσα, κεραμοσκεπή, βιομηχανική στέγη) ή σε οποιαδήποτε άλλη νόμιμη κατασκευή.

Η εγκατάσταση μπορεί να πραγματοποιηθεί είτε στον ίδιο χώρο με τον χώρο κατανάλωσης που τροφοδοτούν τα φωτοβολταϊκά είτε σε όμορο χώρο.

Ειδικά για τους αγρότες και τα ΝΠΔΔ δίνεται η δυνατότητα του Εικονικού Ενεργειακού Συμψηφισμού. Δηλαδή επιτρέπεται η μονάδα ΑΠΕ να εγκατασταθεί σε άλλον χώρο από αυτόν της κατανάλωσης, υπό την προϋπόθεση ότι ευρίσκονται οι δύο χώροι στην ίδια περιοχή.

Μοιραστείτε το άρθρο ...

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn